header banner
Default

Terimler ve ultrason kavramları


Table of Contents

  Belli aralıklarla gittiğiniz kontrollerde doktorlar bebeğinizin gelişimine ultrason ile bakar. Boyu, kilosu, tahmini doğum zamanı, kafa ve karın çevresi gibi bebeğinizin sağlığı hakkında pek çok bilgi verir. Bu bilgiler ise ultrason kağıdında kısaltmaları, değerleri ile birlikte yazmaktadır. Peki ultrason kağıdındaki bu kısaltmalar nedir ve bu terimler ne anlama gelmektedir?


  LMP (EDD): Son adet tarihi

  EDD (AUA): Belirlenen doğum tarihi

  GS: Gebelik kesesi

  BPD: Başın kulaklar üzerindeki bölümünden ölçülen çapı

  HC: Kafa çevresi

  AC: Karın çevresi

  FL: Uyluk kemiği uzunluğu (7 ile çarpıp boyu bulunur)

  YS: Yolk kesesi

  FHR: Bebeğin kalp atış hızını belirtir. Fetusun kalp atış hızıdır.

  HL: Humerus uzunluğu (kolun uzun kemiği)

  CRL (Crown rump length): Baş - popo mesafesi

  AD: Karın çapı

  EFW: Tahmini bebek ağırlığı

  NT: Ense pilisi kalınlığı

  AFI: Amniyotik sıvı indeksi

  RA: Kalpte sağ kulakçık

  LA: Kalpte sol kulakçık

  RV: Kalpte sol karıncık

  LV: Kalpte sağ karıncık

  AO: Aort, kalpte çıkan ana atar damar

  W: Bebeğin kaç haftalık olduğu

  GA (AUA): Tahmini bebek yaşını verdiği belirtir

  S: Doppler dalga şeklinin tepe noktası. Bu nokta kan akım hızının büyük olduğu nokta olarak bilinir.

  D: Diastol sonu akım hızı. Kalbin gevşemesi sırasındaki en sonundaki damarda kan akım hızı

  A: Ortalama kan akım hızı

  PI: Pulsatilite indeksi

  RI: Direnç indeksi

  S/D: Sistol ve diyastoldeki kan akım hızının oranları


  ROP: Bebeğinizin ense bölümünün sağ tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.

  ROA: Bebeğin ense bölümünün sağ tarafta öne doğru olduğunu gösterir.

  LOP: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta geriye doğru olduğunu gösterir.

  LOA: Bebeğinizin ense bölümünün sol tarafta öne doğru olduğunu gösterir.  Sources


  Article information

  Author: Rhonda Hudson

  Last Updated: 1703721962

  Views: 710

  Rating: 4.2 / 5 (107 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rhonda Hudson

  Birthday: 1997-12-19

  Address: 76032 Jonathan Ridge, Rebeccabury, DE 49885

  Phone: +3755204877938350

  Job: Article Writer

  Hobby: Chess, Orienteering, Rowing, Meditation, Chocolate Making, Geocaching, Cross-Stitching

  Introduction: My name is Rhonda Hudson, I am a dear, unyielding, treasured, intrepid, frank, audacious, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.